Vách kính mặt dựng Ngân hàng Liên Việt – Lạng Sơn

Vách kính mặt dựng, cửa nhôm Việt Pháp, Xingfa, Vách và cửa kính thủy lực, cửa kính tự động Ngân Hàng Liên Việt – Chi Nhánh Lạng Sơn.

Thi công Năm 2017

Sản Phẩm Liên Quan