Cửa Gỗ Composite Mã PS- 02

Đặc điểm:

– Đảm bảo độ cách âm, cách nhiệt, độ kín, khít.

– Thời gian thi công nhanh

– Tránh được nguy cơ gió dập.

– Cho phép làm cánh cửa có kích thước lớn.

Sản Phẩm Liên Quan